Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Ansvarsfrihet i ideella föreningar - frågor och svar

 

Här besvaras frågor om styrelsen i den ideella föreningen.
Se också under Föreningskunskap ytterligare information om styrelsen och styrelsearbete på våra sidor Ideellt ledarskap och Styrelse i förening, folkrörelse och stiftelse.

  

"Fråga Föreningsdoktorn" upphör svara på frågor

Det är inte längre möjligt att ställa frågor till frågespalten "Fråga föreningsdoktorn".

Tidigare har jag på ideell basis svararat på frågor om ideella föreningar. Det har skett med mejl direkt till frågeställaren. Frågebesvarandet har upphört från och med 28/11 2016. Däremot kommer tidigare publicerade frågor och svar att finnas kvar här på www.voluntarius.com och utökas.

Svaren i "Fråga föreningsdoktorn" är till för dig som är aktiv i en ideell förening och som vill att den ska fungera bra i enlighet med god föreningssed.

Christer Leopold


Innehåll i "Fråga föreningsdoktorn"

Frågor och svar beträffande ideella föreningar har delats upp på följande kategorier:

Fråga Föreningsdoktorn - startsida

Allmänt

Ansvarsfrihet

Arvoden

Jäv

Medlemmars rättigheter

Medlemskap

Protokoll

Stadgar

Styrelsen

Valberedningen

Årsmötet


 

Ska hela styrelsen avgå ifall den inte får ansvarsfrihet?

 

Fråga: Är det alla i styrelsen inklusive suppleanter som får avgå om styrelsen inte får ansvarsfrihet?

 

Voluntarius svar: Om årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet så ska den avsätta den (inkl. suppleanter). Årsmötesdeltagarna ska sedan välja en ny styrelse som de har förtroende för. I den kan mycket väl ingå sådana tidigare ledamöter och suppleanter som årsmötet fortfarande har förtroende för.


Styrelsen motverkar medlemmarnas intressen – en ansvarsfrihetsfråga?

Fråga: Vi ska ha årsmöte i vår förening. Den tillhör ett delförbund i ett riksförbund.
 Jag som medlem vill inte ge styrelsen ansvarsfrihet då många i den i sin tur sitter i delförbundets styrelse och vi är många medlemmar som känner oss motarbetade av den. Jag kan tänka mig att revisorerna inte heller kommer att föreslå ansvarsfrihet på grund av det dåliga arbete som styrelsen gjort under verksamhetsåret. Dock finns det några i nuvarande styrelse som har kompetens och brinnande intresse som vi vill behålla i en ny styrelse. Det jag är rädd för är att delförbundet kommer att förbjuda oss att välja in några överhuvudtaget från den gamla styrelsen.
 Hur ser man på att det finns folk som sitter i både föreningens och delförbundets styrelse? Det känns "jävigt" med tanke på att de avgör om vår förenings förslag ska gå vidare som motioner till riksförbundet eller ej. Så även om de blir nedröstade på föreningens årsmöte, så kan de i delförbundet stoppa våra förslag. Kan man verkligen få göra så?
 
Föreningens ena revisor sitter även som ledamot i styrelsen i delförbundet. Är detta fel eller?

 

Voluntarius svar: Val av styrelse är en förtroendefråga. Medlemsmajoriteten väljer dem som den vill ha. Om du ogillar vissa ledamöter ska du på årsmötet argumentera för att de inte ska bli valda och föreslå andra att bli valda istället. Det är en demokratisk fråga. Frågan om att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet är något helt annat. Det är en juridisk fråga. Om styrelsen misskött sin förvaltning, slösat med pengar eller vad det nu kan vara, så kan årsmötet välja att inte bevilja ansvarsfrihet. Syftet med detta brukar vara att den nya styrelsen ska kunna kräva den gamla på skadestånd.

I en sådan förbundsstruktur som ni har är det normalt att delförbundet inte lägger sig i de val som sker inom föreningen, som ju är självstyrande. Det vore märkligt om föreningens respektive delförbundets stadgar skulle ge den rätt att göra detta.

 

I riksförbund är det normalt att årsmötet på den lägsta nivån (föreningen) sänder ombud till årsmötet på den överliggande nivån (delförbundet) och att några av dem väljs till dess styrelse. Denna styrelse ska samordna föreningarnas verksamhet. Vilka befogenheter de har framgår av stadgarna.

 

Om du är missnöjd med delförbundets arbete ska du alltså verka för på föreningens årsmöte, att personer som du litar på blir valda som ombud till delförbundets årsmöte och kanske också till dess styrelse.

 

Det är inte absolut fel, men verkar mindre lämpligt, att en styrelseledamot i delförbundet samtidigt är revisor i föreningen. Det omvända är däremot fullt naturligt.


Kan årsmötet ge ansvarsfrihet trots att revisorerna avråder?

Fråga: Om revisorerna inte föreslår att årsmötet ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, kan årsmötet ändå bevilja ansvarsfrihet?

Voluntarius svar: Revisorerna arbetar på uppdrag av årsmötet. De ger råd, men det är alltid årsmötet som beslutar. Normalt följer årsmötet revisorernas rekommendation om att ge styrelsen ansvarsfrihet eller inte, men det behöver inte göra det. Årsmötet kan alltså bevilja ansvarsfrihet trots att revisorerna föreslår motsatsen.


Är det rätt att välja revisorer som årsmötet saknar förtroende för?

Fråga: Om revisorerna på ett årsmöte yrkar ansvarsfrihet, men medlemmarna inte håller med och inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet, hur blir det för revisorerna då? Kan årsmötet ändå välja dem på nytt till revisorer? Gäller samma för revisorsuppleanterna?

 

Voluntarius svar: Revisorerna väljs av årsmötet för att granska redovisningen och styrelsens arbete och på nästa årsmöte lägga fram sin rapport och sitt förslag. Revisorernas förslag är bara rådgivande, det är alltid årsmötet som beslutar.

 

Valet av revisorer (och suppleanter) baseras på förtroende. Årsmötesdeltagarna väljer dem som de tror ska göra ett bra arbete. Om årsmötet, som du beskriver, inte delar revisorernas uppfattning om styrelsens arbete, utan underkänner deras arbete och omdöme, då har årsmötet inte längre förtroende för dem utan bör välja andra revisorer istället. Det skulle mycket väl kunna vara revisorssuppleanterna eller några helt andra. Men det finns inga regler som förbjuder årsmötet att återvälja de gamla revisorerna.


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.