Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Böcker om ideella sektorn, organisationer och verksamheter

 

 

Böcker om ideella sektorn, ideella organisationer och ideella verksamheter  

Här är tips på några bra böcker för dig som vill lära mer om ideella sektorn, ideella organisationer, ideella verksamheter och om ideellt arbete.

 

Ideella sektorn

Ideella sektorn i Sverige

Ideella sektorn utomlands

Ideella sektorns betydelse

 

Civila samhället

Forskning om civila samhället

 

Frivilligarbete (ideellt arbete)

Hur man organiserar frivilligarbete

Debatt om frivilligarbete

Staten och det ideella arbetet

 

Folkrörelser

Folkrörelserna och deras betydelse

Ideella föreningar och stiftelser

Föreningsjuridik

Ideella föreningar

Enskilda ideeella organisationer och om föreningsliv

Styrelsearbete i ideella föreningar

Ideella föreningars verksamhet

Ideella föreningar övrigt

Hur man leder ideella organisationer

Kommunikation i ideella organisationer

Marknadsföring i ideella organistioner

Ekonomi och redovising i ideella organisationer

Verksamhetsutveckling

Personal i ideella organisationer

Böcker om föreningsliv

Föreningsliv i romaner

Föreningsliv i facklitteratur


 

Klicka här om du vill ha mer information om Christer Leopolds bok Professionell ideell – Om att verka med ideell logik.

 


 

Böcker om ideella sektorn

 


Ideella sektorn i Sverige

 

Gunnar Heckscher (2010, 1951, 1946), Staten och organisationerna. Stockholm: Sober Förlag. Läs mer om boken!

Leopold, Christer (2006), Professionell ideell – Om att verka med ideell logik. Stockholm: Sober Förlag

 

Linderyd, Andreas (2008), Frihet utan oberoende - Civila samhället och relationen till stat och kommun. Stockholm: Sektor 3.

 

Levnadsförhållanden, Rapport nr 98: Föreningslivet i Sverige – Välfärd, Socialt kapital, Demokratiskola (2003). Stockholm: Statistiska centralbyrån

 

Wijkström, Filip & Tommy Lundström (2002), Den ideella sektorn – Organisationerna i det civila samhället. Stockholm: Sober Förlag.

 

Wijkström, Filip & Torbjörn Einarsson (2006), Från nationalstat till näringsliv? Det civila samhällets organisationsliv i förändring. Stockholm:  Handelshögskolan i Stockholm, EFI.

 

Wijkström, Filip & Stefan Einarsson (2004), Foundations in Sweden – Their Scope, Roles and Visions. Stockholm: EFI.

 

Wijkström, Filip (1998), “The Swedish nonprofit sector in international comparison” i  Different Faces of Civil Society. Stockholm: EFI.

 

SOU 2007:66 Rörelser i tiden - Slutbetänkande av Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden, Stockholm 2007. Kan laddas ner från Riksdagens hemsida.

 


Ideella sektorn utomlands

 

Salamon, Lester M. & Wojciech Sokolowski (2001), Volunteering in Cross-National Perspective: Evidence From 24 Countries. Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project.

 

Salamon, Lester M. (1994), “The Rise of the Nonprofit Sector”, Foreign Affairs, Volume 73 No. 4.

 

Anheier, Helmuth K. & Wolfgang Seibel (2001), The nonprofit sector in Germany (Johns Hopkins Nonprofit Sector Series). Manchester University Press, Manchester.

 

Archambault, Edith (1997), The nonprofit sector in France (Johns Hopkins Nonprofit Sector Series). Manchester University Press, Manchester.

 

Sivesind, Karl Henrik, Håkon Lorentzen, Per Selle & Dag Vollebaek (2002), The Voluntary Sector in Norway. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

 

Inger Koch-Nielsen m.fl. (2005), Frivilligt arbejde - Den frivillige indsats i Danmark. Köpenhamn: Socialforskningsinstitutet.  Finns på www.sfi.dk/sw36206.asp

 

Christer Leopold (2006), Professionell ideell – Om att verka med ideell logik. Stockholm: Sober Förlag

 

Hall, Michael H. m.fl. (2005), The Canadian Nonprofit and Voluntary Sector in Comparative Perspective. Toronto: Imagine Canada.

 

Smith, David Horton (2000), Grassroots Associations. Sage Publications, Thousand Oaks.

 


Ideella sektorns betydelse

 

Putnam, Robert D. (1996), Den fungerande demokratin – Medborgarandans rötter i Italien. Stockholm: SNS Förlag.

 


 Civila samhället


Forskning om civila samhället

 

Antony Black (2003), Guild & State. New Brunswick & London: Transaction Publishers.

 

Putnam, Robert D. (1996), Den fungerande demokratin – Medborgarandans rötter i Italien. Stockholm: SNS Förlag.

 

Putnam, Robert D (2006), Den ensamme bowlaren: Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse. Stockholm: SNS Förlag.

 

Svedberg, Lars & Lars Trägårdh (red.) (2006), Det civila samhället som forskningsfält - Nya avhandlingar i ett nytt sekel. Stockholm: Riksbankens Jubileumsfond & Gidlunds Förlag.

 


Folkrörelser


Folkrörelserna och deras betydelse

 

Johansson, Hilding (1993), Folkrörelser, folkstyre, folkhem. Stockholm: Sober Förlag.

Gunnar Heckscher (2010, 1951, 1946), Staten och organisationerna. Stockholm: Sober Förlag.

 


Frivilligarbete (ideellt arbete)

 


Hur man organiserar frivilligarbete

 

Ellis, Susan J (1986, 1990, 2010), From the Top Down. Philadelphia: Energize.

 

Christer Leopold (2006), Professionell ideell – Om att verka med ideell logik. Stockholm: Sober Förlag

 


Debatt om frivilligarbete

 

Nordén, Hans (2006), Fri och villig - om ideellt arbete i värfärdslandet. Stockholm: SKTF och Bokförlaget Premiss.

 


Staten och det ideella arbetet

 

Volunteerism and Legislation – A Guidance Note (2004). Genève: Inter-Parliamentary Union, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

 

United Nations, General Assembly, Fifty-sixth session, Agenda item 108, (2001), Resolution adopted by the General Assembly: 56/38 Recommendations on support for volunteering. New York.

 


Oumbärlig bok om hur organisera frivilliga! Nu i ny upplaga!

Susan Ellis viktiga bok om hur man organiserar frivilliga har just kommit i en tredje, uppdaterad upplaga. Den finns bara på engelska och heter From the Top Down - The Executive role in volunteer program success (3rd edition).

From the Top Down

 

Köp den direkt från Susan Ellis företag Energize.

Information på engelska om boken:

From the Top Down - The Executive role in volunteer program success (3rd edition)

By Susan J. Ellis

From the Top Down has been fully revised and updated in its 3rd edition! This bestseller from Susan J. Ellis is still the only book to address the role of the senior decision maker in developing vision and strategy for high-quality volunteer engagement. (Give it to your boss - but read it yourself, too!)

  • Build your organization's capacity with meaningful volunteer participation
  • Create a culture where volunteers are thought of as partners at all levels of the organization
  • Advocate for full managerial and financial support of volunteers

paperback $24.95 USD
e-book $18.00 USD


 

Böcker om ideella föreningar och stiftelser

 


Föreningsjuridik

 

Hemström, Carl (2007), Organisationernas rättsliga ställning: om ekonomiska och ideella föreningar. Stockholm: Norstedts Juridik AB

Hemström, Carl (2005), Bolag, Föreningar, Stiftelser - En introduktion. Stockholm: Norstedts Juridik AB

Nelson-Bülow, Helena och Sven-Åke Lennung (2005), Styrelse, stämma och stadgar i förening. Lund: Studentlitteratur.

Lindblad, Jan och Björn Lundén (2013), Ideella föreningar - Skatt, ekonomi och juridik. Näsviken: Björn Lundén information.

Källström, Karin (2014), Juridikboken för ideella föreningar. Stockholm: Idealistas Förlag.

 


Ideella föreningar

Bergqvist, Ulla, Första föreningsboken. Stockholm: Bilda Förlag.

Nilsson, Rune (2009), Ideell förening - bilda, styra & utveckla (2:a rev. uppl. ed.). Borlänge: Förlags AB Björnen.

Pedersson, Svante och Lasse Pedersson, Föreningsboken. Stockholm: Bilda Förlag.


Enskilda ideella organisationer och om föreningsliv

Svahn, Clas (2010), Sekter och hemliga sällskap i Sverige och världen. Stockholm: Månpocket.

Bokholm, Rune (2001), Tisdagsklubben - Om glömda antinazistiska sanningssägare i svenskt 30- och 40-tal. Stockholm: Atlantis.

Bindee, Per och Jakob Jonsson (red.) (2010), Spelberoendes Riksförbund 10 år - En jubileumsskrift. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.

Wendt, Johan (2013), Den dummaste jävla idé jag någonsin hört. Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld. Om hur föreningen Mattecentrum kom till.

Östman, Lars (1996), Från byalagen till Leksand Stars. Con Scientia AB.

 


Styrelsearbete i ideella föreningar

Suhonen, Daniel, Styrelsen i arbete. Stockholm: Bilda Förlag.

Bergqvist, Ulf, Informera - i och om föreningen. Stockholm: Bilda Förlag.

Jerlinger, Gunilla, Kassören. Stockholm: Bilda Förlag.

Olander, Håkan, Ordföranden. Stockholm: Bilda Förlag.

Karlsson, Sune, Sekreteraren. Stockholm: Bilda Förlag.

Nelson-Bülow, Helena och Sven-Åke Lennung (2005), Styrelse, stämma och stadgar i förening. Lund: Studentlitteratur.

Albanson, Maria, Roland Dansell, Satish Sen och Eva Törning (2013), Styrelsearbete i ideella organisationer. Stockholm: Sanoma Utbildning.

Björn Lundén (2013), Styrelsearbete i föreningar. Näsviken: Björn Lundén information.


Ideella föreningars verksamhet

Bergström, Johan Henrik och Jan Byström, Att lyckas med lobbning. Stockholm: Bilda Förlag.


Ideella föreningar övrigt

Elmgren, Bo, Mötesteknik. Stockholm: Bilda Förlag.

Jerlinger, Gunillla, Revisorn. Stockholm: Bilda Förlag.

Nordin, Britt, Studier i föreningen. Stockholm: Bilda Förlag.

Kurtsson, Susanne, Sök projektpengar. Stockholm: Bilda Förlag.

Pedersson, Svanter, Valberedningen. Stockholm: Bilda Förlag.

Bergqvist Månsson, Sara, Kvinna - påverkan - makt. Stockholm: Bilda Förlag.

Högberg, louise, Arkivera - Bevara föreningens historia. Stockholm: Bilda Förlag.


Hur man leder ideella organisationer

 

Drucker, Peter (1990), Managing the Non-profit Organization. New York: Harper Business.

 

Drucker, Peter  (1993), The Five Most Important Questions You Will Ever Ask About Your Nonprofit Organization (The Drucker Foundation Self-Assessment Tool for Nonprofit Organizations). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

 

Handy, Charles (1990), Understanding Voluntary Organizations. Penguin Books, London

 

Leopold, Christer (2006), Professionell ideell – Om att verka med ideell logik. Stockholm: Sober Förlag.

 


Kommunikation i ideella organisationer

Stakston, Brit (2011), Gilla! – Dela engagemang, passion och idéer via sociala medier. Stockholm: Idealistas Förlag.


Marknadsföring i ideella organisationer

 

Kotler, Philip & Alan Andreasen (1991), Strategic Marketing for Nonprofit Organization. New Jersy: Prentice Hall.

 

Grönroos, Christian (1979), Marknadsföring av tjänster. Stockholm: Akademilitteratur. (Det finns senare upplagor. Det här är den absolut viktigasate boken för den som vill förstå föreningars och folkrörelsers marknadsföring.)

 

Shawchuck, Norman m.fl. (1992), Marketing for Congregations. Nashville: Abingdon Press.

Olsson, Ingemar (2011), Sprid idén – strategisk kommunikation för idéburna organisationer. Malmö: Liber.

Täckenström, Hans (1989), Nya mål - Praktisk marknadsföring för föreningar och ideella organisationer. Stockholm: Brevskolan.

Rados, David (1996), Marketing for NonProfit Organizations. Westport Connecticut: Auburn House. 

Kinnell, Margaret & Jennifer MacDougall (1997), Marketing in the Not-for-Profit Sector. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Sverok (2011), Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok. Linköping: Sverok.


Ekonomi och redovising i ideella organisationer

 

Gustafson, Agneta (2008), Redovisning och kontroll av ideell verksamhet. Stockholm: Sober Förlag.

 


Verksamhetsutveckling

 

Normann, Richard (1992), Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktion. Malmö: Liber Ekonomi.


Personal i ideella organisationer

Welander, Johan (2013), Idéburen chef - HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer. Stockholm: Idealistas Förlag.


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.