Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Föreningsdoktorn

 

Under rubriken "Föreningsdoktorn" svarar Christer Leopold på tidigare ställda frågor om ideella föreningar. Det kan vara allt möjligt, till exempel om vad som gäller inom eller för en ideell förening. Frågor och svar har samlats upp under olika rubriker för att det ska  vara enkelt att hitta dem. Nya frågor tas ej emot och besvaras ej.

 

"Fråga Föreningsdoktorn" upphör svara på frågor

Det är inte längre möjligt att ställa frågor till frågespalten "Fråga föreningsdoktorn".

Tidigare har jag på ideell basis svararat på frågor om ideella föreningar. Det har skett med mejl direkt till frågeställaren. Frågebesvarandet har upphört från och med 28/11 2016. Däremot kommer tidigare publicerade frågor och svar att finnas kvar här på www.voluntarius.com och utökas.

Svaren i "Fråga föreningsdoktorn" är till för dig som är aktiv i en ideell förening och som vill att den ska fungera bra i enlighet med god föreningssed.

Christer Leopold


Innehåll i "Fråga föreningsdoktorn"

Frågor och svar beträffande ideella föreningar har delats upp på följande kategorier:

Fråga Föreningsdoktorn - startsida

Allmänt

Ansvarsfrihet

Arvoden

Jäv

Medlemmars rättigheter

Medlemskap

Protokoll

Stadgar

Styrelsen

Valberedningen

Årsmötet


Allmänt om ideella föreningar

På den här upptaktssidan svarar vi på allmänna frågor om ideella föreningar, alltså på frågor som inte har en egen sida.


Register över ideella föreningar

Fråga: Finns det ett nationellt sammanhållet föreningsregister?

 

Voluntarius svar: Eftersom ideella föreningar inte behöver registreras för att bli juridiska personer så finns inget register som innehåller alla Sveriges föreningar. Det innebär att ingen egentligen vet hur många föreningar som finns. En vanlig uppskattning är 200.000.

 

Ca 170 000 föreningar och lokalavdelningar (de som ansökt om organistionsnummer) finns med i skatteverkets register (som man kan köpa utdrag ur från SCB). (Januari 2010)

Läs mer om SCBs register över ideella föreningar!


Fråga: Jag skulle behöva en sammanställning över vilka föreningar som finns i vår region. Jag undrar om ni känner till om ideella föreningar finns listade hos någon myndighet som i så fall kan hjälpa en att plocka fram sammanställning?

Voluntarius svar: Det enda register som finns är Statistiska Centralbyråns (SCB:s) Företagsregister. Det omfattar alla organisationer i Sverige som har organisationsnummer. Det innebär att det också omfattar alla ideella föreningar som hos Skatteverket har ansökt om organisationsnummer. Det är inte alla föreningar som gjort det, men de flesta (?) finns med. Det går att köpa utdrag ur registret utifrån till exempel geografiska områden. Här hittar du mer information om SCBs Företagsregister.


Finansiering från utlandet

Fråga: Jag undrar om ideella föreningar i Sverige kan finansieras från utlandet. Finns det några regler anseende en sådan finansiering?

Voluntarius svar: Det finns inga särskilda hinder eller regler för föreningar vad gäller att finansieras från utlandet. De regler som finns är de som gäller vid alla internationella transaktioner.


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.