Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Föreningsnytta, medlemsnytta och medlemsvård

 

Föreningsnytta är den nytta föreningen gör när den uppfyller sitt ändamål. Den är ett resultat av föreningsverksamheten. Medlemsnytta är den direkta eller indirekta nytta en medlem har av att vara medlem eller aktiv i föreningen. Den följer av medlemsvården. Både föreningsnytta och medlemsnytta är viktiga när en förening eller folkrörelse vill behålla eller öka antalet medlemmar.

 

Mer om medlemmar i föreningar

Medlemma och medlemskap

Medlemmarnas roll i föreningen

Vända medlemsminskning - en strategisk utmaning!

Medlemsvärvning


Föreningsnytta och medlemsnytta

En förening finns till för att göra nytta antingen för medlemmarna själva eller för det ändamål medlemmarna skapat föreningen för. I de flesta föreningar är det en kombination av dessa två

När man funderar över hur föreningen eller folkrörelsen ska kunna behålla sina medlemmar eller öka medlemsantalet, då är det naturligt att också fundera över de två begreppen föreningsnytta och medlemsnytta. Vad innebär de? Ligger vi rätt med dem?

Föreningsnytta:

Föreningsnyttan kommer direkt ur ändamålet. Det handlar om frågor som: Varför finns vi till? Vilka samhälls- och medlemsbehov fyller vi? Lever vi upp till ändamålet?

Över tiden kan ändamålet bli överspelat eller på annat sätt mista sin kraft. Måste det kanske ändras?

Medlemsnytta:

Den nytta föreningen gör kan vara helt fokuserad på medlemmarna. Då är föreningsnytta och medlemsnytta samma sak, men ofta är det två olika saker. Medlemsnytta är då det som föreningen ger sina medlemmar samtidigt som den uppfyller sitt ändamål. Frågor man kan fundera över är: Vilka behov har medlemmarna? Vad sätter de värde på? Vad saknar de? Ger vi dem tillräcklig medlemsnytta? Hur kan vi bli bättre?


Vad får man som medlem?

 

Medlemsnytta är vad föreningen ger sina medlemmar. Det varierar starkt från förening till förening. Det här är en lista på vad en aktiv medlem kan få ut av sin förening:

 • Delägare i föreningen, dess strävanden och verksamhet
 • Tillgång till utbud och aktiviteter; samverkan med andra medlemmar
 • Information om förening och verksamhet
 • Gemenskap och identitet; nya vänner
 • Utlopp för egna strävanden; personlig utveckling; bli bekräftad
 • Förmåner (stipendier, resor, utbildningar)

 

Föreningsverksamhet och medlemsvård

 

I den ideella föreningen, oavsett om den är till för ett inre syfte (medlemmarna själva) eller ett yttre (opinionsbildning, hjälpverksamhet), så är att delta i föreningsverksamheten något som erbjuds medlemmarna. I de flesta föreningar är det föreningsverksamheten som drar medlemmar.

Medlemsvård är dels hur föreningen bedriver verksamheten, och dels hur den på andra sätt tar hand om sina medlemmar.

När en förening funderar på att förbättra sin medlemsvård kan den ställa frågor som: Vad gör vi för att nuvarande medlemmar ska fortsätta?

Hur välkomnar vi och tar vi hand om de nya?

 


Exempel på medlemsvård

 • Ta hand om nya medlemmar!
 • Välkomstbrev, välkomstträff, fadder
 • Öka engagemanget bland medlemmarna
 • Många gör litet; balansen aktiva - passiva; ledarutbildning
 • Medlemsaktiviteter
 • Temamöten, fest, läger, utflykt, studiebesök, föredrag, metodkväll, studiecirkel
 • Medlemsinformation
 • Medlemsmöten, medlemsblad

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.