Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Föreningar på 1500-, 1600- och 1700-talen

 

När medeltiden tog slut och den så kallade Nya tiden tog vid från 1500 fortsatte föreningar att vara viktiga i många länder. Frankrike var det ledande föreningslandet i Europa under den här perioden, men med Franska revolutionen i slutet på 1700-talet tog detta slut. Revolutionärerna förbjöd både kyrka och föreningar.
 

Piratskeppet - en sjörövarförening

 

Var 1700-talets sjörövare demokratins föregångare? Det tycks litet tillspetsat den amerikanske historikern Marcus Rediker hävda enligt en intressant understreckare i Svenska Dagbladet 20 maj (Stefan Eklöf Amirell: Frihet, jämlikhet och blodbad ).

Rediker berättar i sin nyutkomna bok (Pirater. Sjöröveriets guldålder i Atlanten och Karibiska havet) bl.a. om hur piraterna var organiserade. Piratskeppets besättning fattade beslut genom omröstning och valde och avsatte sin kapten och kvartermästar. Detta baserades på en standardiserad skriftlig överenskommelse, som också reglerade hur stora andelar var och en skulle få av bytet. En särskild fond gav bidrag till den som fick permanenta skador.

Detta är förvisso mycket intressant, men kanske inte fullt så banbrytande som författaren tycks tro. Det han beskrivit är ju helt enkelt en förening och sådana går långt tillbaka i tiden och har funnits i de mest skilda sammanhang. Skrån och gillen under tidig medeltid hade skriven stadga, valda funktionärer och en fond för ömsesidig hjälp. Det var också vanligt på den tiden att köpmän och sjömän gick samman i tillfälliga föreningar för att genomföra handelsresor. Vid resans slut upplöstes föreningen och vinsten fördelades. En runsten vid Bjälbo kyrka i Östergötland (ÖG64) tyder på att vikingatåg också kan ha haft den formen. Att sådana traditioner levde kvar på 1500- och 1600-talen är inte så konstigt. Den stora föreningsdöden kom ju först med Franska revolutionen.

Naturligtvis har det demokratiska samhällssystemet inspirerats av och drivits fram av föreningar, men knappast på det sätt som Rediker tycks tro. Hans berättelse är dock en bra påminnelse om hur nyttig och flexibel föreningsformen är, men också att den kan användas både för goda och onda syften.

 

(Tidigare publicerad på Voluntarius blogg Ideella Sektorn 070601)

 


 

USAs äldsta ideella organisation

Den äldsta fortfarande existerande ideella organisationen i USA är the

Scots' Charitable Society of Boston som grundades 1657 och som registrerades 1786.

 

Källa: Charities Aid Foundation (CAF)


Porträtt av styrelserna i föreningar i 1600-talets Holland

 

Trots att det är så stort och allmänt förekommande, är det inte ofta som föreningslivet skymtar fram i konsten. Men det finns undantag, som i Holland på 1500- och 1600-talen. Då skapades ett större antal grupporträtt av styrelser och aktiva i föreningar och stiftelser. Detta är så speciellt att konsthistorikerna gett den här typen av målningar sin egen beteckning. De kallas gille- (eller doelen-) stycken. Kända konstnärer var Rembrandt och Frans Hals. Läs mer!

 

hals777

Frans Hals: Den kvinnliga ledningen för fattighuset för män i Haarlem
 

 

staalmeesters

Rembrandt: ”Staalmesters” eller Företrädarna för Klädesmakarnas gille, 1662

 


 

 

 

Återvänd till Ideella sektorns historia

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.