Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Forskning om ideella organisationer

 

Akademisk forskning om och utbildning i att vara chef och ledare i ideella organisationer är oerhört viktigt, men är något som tillkommit först på senare år. Den tidigare forskningen handlade framförallt om att beskriva organisationerna utifrån och deras samhällsroll. Först på 1990-talet fick vi i Sverige forskning som intresserade de ideella organisationerna själva, deras antal och det ideella arbetets omfattning. Därefter har forskningen ökat markant.

 

  

Forskning och utbildning om ideell sektor i USA

Ideella organisationer anses ha funnits i USA åtminstone sedan de första europeiska invandrarna. Forskning och utbildning om sådana, hur de fungerar och hur de ska ledas med mera, är av betydligt senare datum.

Idag är USA det ledande landet när det gäller forskning och utbildning om ideella organisationer. Det som studeras och utbildas om är dock framförallt den amerikanska "non-profit" organisationen, en organisationstyp som mest liknar vad vi i Sverige kallar stiftelser.

Enligt den amerikanske professorn Dennis Young så var det först på 1970-talet som studiet av och sedan utbildning om "non-profit sektorn", alltså den icke-vinstdrivande sektorn tog fart i USA:
 • 1971 bildades ARNOVA, den första organisationen för dem som forskar på sektorn
 • 1974 gjordes en statlig utredning om sektorn
 • 1978 grundade Yale University det första akademiska centret för sådana studier
 • 1980 bildades super-paraplyet för sektorns organisationer, the Independent Sector
 • Under perioden 1980-1985 startades utbildningsprogram i "non-profit management" på några olika universitet
 • 1986 hölls den första konferensen för forskare inom området
 • 1990 hade antalet utbildande universitet ökat till 17 stycken.
 • 1990 Organisationen CIVICUS grundades.  
 • 1990 två tidskrifter inom området startades: Nonprofit Managment and Leadership och VOLUNTAS
 • 1992 hade antalet utbildande universitet ökat till 33 stycken
 • 1997 hade antalet utbildande universitet ökat till 76 stycken

Under den här tiden kunde den akademiska utbildningen för blivande ledare inom ideella organisationer uppträda under tre olika namn:

 • Master of nonprofit organization
 • Master of nonprofit administration
 • Master of nonprofit management

Man hade också olika syn på vilken yrkesroll man utbildade för. För en del universitet sågs han eller hon som en ämbetsman som ibland arbetade inom staten och ibland i en ideell organisation. För andra var chefen i den ideella organisationen en "Business Executive" (alltså motsvarande VD i ett företag). För ytterligare en del handlade det istället om en samlande ledargestalt. Föreställningar som dessa satte givetvis sin prägel på respektive utbildningsprogram och dess innehåll.


Forskning och utbildning om ideella organisationer i Sverige

Sedan början av 1990-talet har forskningen om ideella organisationer och ideellt engagemang ökat steg för steg.

Vad gäller akademisk forskning om hur ideella organisationer fungerar och ska ledas befinner sig Sverige fortfarande bara i en början. Den forsking som finns i USA är därvid inte någon större hjälp eftersom Sverige präglas av medlemsorganisationer och den amerikanska forskningen är inriktad främst på ideella organisationer utan medlemmar, alltså stiftelser.

I stort sett befinner sig Sverige därför idag (2014) på den punkt där USA var i slutet på 1970-talet.

Kunskap om gott ideellt ledarskap bygger därför fortfarande huvudsakligen på praktiken, inte på de akademiska studierna.


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.