Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Frivilliga i storstad

 

Ideellt arbete i storstad - i Sverige främst Stockholm, Göteborg och Malmö - skiljer sig från det i små och medelstora städer och på landet. De traditionella föreningsmetoderna fungerar inte särskilt bra i storstaden. Det är därför som folkrörelserna inklusive partierna har svårt att rekrytera medlemmar och få fart på sitt föreningsarbete där. Dessa svårigheter missuppfattas ibland av dem som tror, baserat på observationer i storstad, att folk idag inte vill vara ideellt aktiva längre. Det vill de visst. Men det ideella arbete de dras till ser annorlunda ut. I storstad föredrar många att bli organiserade som frivilliga eller volontärer istället.

 

Traditionellt föreningsarbete fungerar inte bra i storstad, men det gör frivilligarbetet (volontärarbetet)

 

”Människor i storstäder är i betydligt mindre utsträckning frivilligt aktiva än människor i andra tätorter och framförallt än de som bor på landet.”  Jeppsson Grassman, Eva & Svedberg, Lars (1999), ”Medborgarskapets gestaltningar” i Civilsamhället, SOU 1999:84. Sidan 139.

 

Som framgår av citatet ovan har forskningen visat att det föreningsbaserade ideella arbete vi har i Sverige inte är särskilt framgångsrikt i storstäder.

 

Det amerikanska sättet att organisera frivilliga - inte som medlemmar, utan som obetalda anställda - fungerar däremot alldeles utmärkt i storstäder.

 

Den som vill mobilisera storstadsbor till ideella insatser bör alltså organisera dem som frivilliga, inte som aktiva medlemmar.

 


 

 

 

 

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.