Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Frivilligarbete i företag och myndighet

 

Frivilligarbete organiserat bland de anställda på ett företag eller myndighter blir allt vanligare också i Sverige. Ibland sker det i egen regi, men ofta i samarbete med någon ideell orgnisation som fungerar som organisatör och värd åt de "företagsfrivilliga".

 

Frivilligarbete i företag

Även anställda i företag och myndigheter kan göra frivilliga insatser som frivilliga eller volontärer i projekt som företaget driver självt eller som görs i samarbete med en ideell organisation.

I USA och England är det sedan länge populärt bland företag att organisera sina anställda att regelbundet göra någon timmes frivilligarbete. Oftast handlar det om sociala insatser i företagets närområde. Det kan t.ex. vara att hjälpa skolbarn med läxorna eller att ge stöd till arbetslösa som söker jobb. Det finns många varianter på detta inklusive att hela personalen tillsammans under en dag gör ett dagsverke. Det kan t.ex. vara att anlägga en liten park i ett eftersatt bostadsområde. Dagen fungerar då både som hjälpinsats och som teambuilding.

 

"corporate volunteering"

Den här formen av frivilligt arbete brukar kallas corporate volunteering. Det skulle kunna översättas till "företagsfrivilliga". Principen är att företaget uppmuntrar sina anställda att göra insatser både på fritiden och under betald arbetstid. Ibland handlar det om att företaget bidrar med sin professionella expertis, ibland om att enbart ställa upp som medmänniska. Ibland kombineras insatsen med att föetaget också skänker produkter eller pengar.

 

Samarbete

Normalt sker verksamheten i samarbete mellan företaget och en ideell organisation. Den ideella organistionen står då för metoder, organisation och ledning. I England finns det särskilda "mäklare" som hjälper företagen och de ideella organistionerna att finna varandra och att hitta bra samarbetsformer. Det är viktigt att företaget förstår att det är ganska dyrt, tids- och kompetenskrävande för den ideella organisationen att administrera företagets insats.

 

Det händer att företag också organiserar egna ideella verksamheter, antingen direkt med hjälp av särskilda anställda, vilket tycks vara vanligast, eller genom personalföreningar.

 

I Sverige

Ideell verksamhet på företag är inget ovanligt i Sverige. Sedan länge har personalen haft sina egna föreningar. Bland dem finns facket givetvis, men också konstföreningar och idrottsklubbar. Men dessa kan inte kallas "företagsfrivilliga" i amerikansk bemärkelse eftersom de ju alla är till för personalens eget bästa. Men det finns också på en del håll sedan länge  t.ex. u-landsföreningar och liknande där syftet är att hjälpa utomstående. Företag stöder också ofta anställdas ideella intressen på olika sätt.

 

Företagsfrivilliga i den organiserade form som finns i USA och England är ny för vårt land, men är nu på väg att etableras sedan ca 10 år tillbaka.   

 


 

 

Frivilliga hjälpte bokhandel flytta

När The Uppsala English Bookshop bytte butikslokal i slutet av juni 2010 så hjälpte kunder till med flytten. Det rapporterade Uppsala Nya Tidning (UNT) den 12 juli 2010.

"Under butiksflytten för två veckor sedan avbröt ett trettiotal stamkunder midsommarfirandet för att hjälpa till att bära kartonger, måla väggar och snickra hyllor."

Detta är ett bra exempel både på hur ett företag kan mobilisera hjälp från frivilliga och på en kort, kampanjartad frivilliginsats, en form av frivillighet som passar många.

The Uppsala English Bookshop är en liten oberoende bokhandlare i Uppsala som funnits sedan 1995 och som är specialiserad på engelskspråkiga böcker. Sedan 2008 finns också en filial i Gamla Stan i Stockholm.


 .

 

Återvänd till Frivilligt arbete

 

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.