Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Frivilligarbete inom stat och kommun

 

Kan stat, kommun och landsting organisera frivilligarbete i egen regi, alltså ha egna frivilliga elelr volontärer? Naturligtvis! Frivilliga knutna till den offentliga sektorns olika organ har funnits länge. För bara några generationer sedan utfördes mycket av det kommunala arbetet på ideell basis. Statliga frivilliga har funnits länge inom t.ex. hemvärnet, kriminalvården, socialt arbete o.s.v. Ibland organiseras det frivilligarbetet och de frivilliga eller volontärerna direkt av myndigheten, ibland indirekt via en särskild organisation. Riksförbundet friviliga samhällsarbetare samlar många av dem (se nedan).

 

I USA är det mycket vanligt att lokala myndigheter organiserar friviliga att hjälpa till i verksamheten på olika sätt. För att visa hur det kan se ut publicerar vi nedan ett utdrag ur vår reserapport från 1992.

 

Frivilligt arbete i kommunal regi i USA år 1992

1992 besökte Christer Leopold Länet Mecklenburgs kontor för frivilligarbete och intervjuade dess chef. Det är beläget i Charlotte, North Carolina.

 

Mr Donald F. Bynum arbetade tidigare på United Way. Nu är han anställd av Länet Mecklenburgs Socialtjänst ("Mecklenburg County Department of Social Services") som chef för Enheten för frivilligtjänster ("Volunteer Services"). Inom enheten finns tre och en halv anställda som organiserar frivilliga åt förvaltningen.

 

Fem avdelningar inom förvaltningen använder frivilliga i verksamheten.

 

– Mitt jobb är bl.a. att övertyga tjänstemännen att en otränad frivillig

kan göra jobbet. Vi utbildar de anställda i hur de skall samarbeta med frivilliga.

 

Dessutom sköter enheten en del fonder och förvaltningens samverkan

med andra frivilligprogram.

 

De frivilliga är 30-65 år och finns i andra organisationer. Det rör sig om ca 350 frivilliga på regelbunden basis och ca 600 som gör tillfalliga insatser.

 

Samhällstjänst

Exempel på frivilligarbete: Frivilliga serverar och städar i samband med subventionerade måltider for pensionärer. Frivilliga kör också ut mat till dem som inte kan komma. Aktiviteten för folk samman som annars skulle vara ensamma. Frivilliga gör besök på ålderdomshem och utför enklare hushållsgöromål. De eskorterar också gamla till läkare. Det finns frivilli­ga som sköter trädgården åt gamla.

 

Enligt amerikansk lag kan småbrottslingar dömas till samhällstjänst och fungerar då som en slags frivilliga ("Community Service Volunteer"). Enligt Donald F. Bynum är detta utvecklande for dem.

 

– Det är ingen skillnad att driva frivilligverksamhet här jämfört med hos andra organisationer, menade Donald F Bynum. Många ringer hit och erbjuder sig att hjälpa till. De vet att vi tar hand om de fattigaste i samhället.

 

Enheten har bra samarbete med kyrkorna och frivilligorganisationerna.

Liknande aktiviteter från myndigheternas sida finns i alla större städer i USA. Guvernören har också ett frivilligkontor ("Volunteer Office").

 

(Ur Christer Leopold (1993): Information och stöd till frivilliga inom Amerikanska röda korset – En rapport från en studieresa till USA i september 1992. Stockholm: Svenska röda korset, sidorna sid 28-29.)

 


 

Återvänd till Frivilligarbete och volontärarbete

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare samlar dem som har frivilliga uppdrag som bygger på lagstiftning inom olika områden t.ex.:

  • kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt Socialtjänstlagen

  • kontaktpersoner och stödfamiljer enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

  • stödpersoner enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård och Lagen om psykiatrisk tvångsvård

  • gode män och förvaltare enligt Föräldrabalken

  • lekmannaövervakare inom kriminalvården

  • häktes- och anstaltsbesökare inom kriminalvårde


 

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.