Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Länkar om ideella sektorn, organisationer och verksamheter

 

Här hittar du länkar till viktig information om ideella organisationer och frivilligt arbete. Tipsa gärna om viktiga länkar som du saknar här! Söker du länken till enskilda ideella organisationer,!

 


Ideella sektorn


Ideella sektorn består av de organisationer som varken är myndigheter eller företag. Den kallas också föreningslivet, tredje sektorn och mycket annat. Typiska organisationer inom ideella sektorn är folkrörelser, stiftelser och församlingar.

 

 

Paraplyorgan inom ideella sektorn

 

Riksidrottsförbundet

Forum för frivilligt socialt arbete

Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan

Sveriges Föreningar

 

National Council for Voluntary Organisations (NCVO) (England).

National Association of Councils for Voluntary Service (NACVS) (England).

National Association for Voluntary and Community Action  (NAVCA) England.

Scottish Council for Voluntary Organisations (SCVO) (Skottland)

Union of International Associations (UIA) (Global organisation med databasen Yearbook of International Organizations Online)

 

Nyhets- och faktaportaler för ideella sektorn

 

CharityVillage, Kanada.

Independent Sector, USA.

ThirdSector, England.

 

 

Myndigheter inriktade på ideella sektorn

 

Charity Commission (England och Wales)

Office of the Third Sector (OTS) - samordingsorgan för stödet till ideella sektorn inom brittiska regeringen.

 

 

Forskning om ideella sektorn

Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action (ARNOVA)

Australia and New Zealand Third Sector Research (ANZTSR)

The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies

International Society for Third Sector Research (ISTR)

Israeli Center for Third Sector Research (ICTR)

Non Governmental Public Action Programme – forskning inom London School of Economics (LSE).

Third Sector European Policy (TSEP) network – forskning om Europeisk politik gentemot ideella sektorns organisationer.

Voluntary Action History Society, England. Främjar forskning om ideellt arbete. 


Civila samhället


 

Forskning om civila samhället

Centre for Civil Society - University of KwaZulu-Natal (Sydafrika)

Centre for Civil Society (Australien)

Centre for Civil Society (CCS) (Indien)

Berlin Civil Society Center (Tyskland)

Centre for Civil Society - London School of Economics (England)

Center for Civil Society Studies - Johns Hopkins Institute for Policy Studies (USA)

Center for Civil Society - University of California (USA)

CINEFOGO - a Network on Civil Society and New Forms of Governance in Europe. Detta nätverk har nu upphört.

 

 

Organisationer som främjar civila samhället

 

CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation (Sydafrika)

International Center for Civil Society Law (USA)


Internationellt biståndsarbete


 

International NGO Training and Research Centre (INTRAC) är en brittisk konsultfirma inriktad på internationellt biståndsarbete.

United Nations Development Programme (UNDP)

InterAction, USA.

 

 


Staten och det ideella arbetet


 

Regeringskansliet

Riksdagen

Ungdomsstyrelsen


 


Europeiska Unionen - EU 


 

EUs egna organ och verksamhet

 

Eu har en portal för sin internetinformation som heter Europa

 

 

Paraplyorgan i Bryssel

Det här är ett urval organisationer som representerar ideella organisationer gentemot EU:

 

Social Platform of European NGOs

Act4Europe

European Citizen Action Service

Eurostep

European Trade Union Congress

Volunteurope

Caritas Europa

Eurodiakonie

European Anti-Poverty Network

European Round Table of Charitable Social Welfare Associations

European Volunteer Centre

Solidar

 

 


Social ekonomi, socialt företagande, kooperativ


 

Forskning om social ekonomi, socialt företagande, kooperativ

 

CIRIEC International Center of Research and Information on the Public and Cooperative Economy

EMES European Research Network

 

 

Främjande av socialt företagande

 

Action with Communities in Rural England (ACRE) (England)

 


 


Frivilligt arbete, ideellt arbete, frivilliga


Frivilliga - voluntärer - organiserat frivilligarbete

Det råder för närvarande stor förvirring i Sverige kring begreppet frivilliga. Det beror på att traditionella föreningsmetoder nu kolliderar med anglosaxiska frivilligmetoder. De förra finns i Sverige väl etablerade sedan århundraden tillbaka. Den senare har introducerats på senare år.

 

Föreningen (som kallas folkrörelse om den vuxit sig stor och landsomfattande) är den dominerande modellen och kulturen inom svensk ideell sektor. I den utförs det ideella arbetet av den aktive medlemmen. Så är det inte i de anglosaxiska länderna med USA och England i spetsen och med Kanada, Australien och Nya Zeeland som efterföljare. Där är ideella institutioner den dominerande modellen. De har inga medlemmar. I dem utförs det ideella arbetet av frivilliga.

 

Begreppet frivillig har funnits i svenskan sedan länge tillbaka. Det motsvaras av det engelska ordet volunteer.  På sistone har en del börjat säga volontärer istället fast de menar samma sak.

 

Det är viktigt att komma ihåg att aktiva medlemmar och frivilliga rekryteras och organiseras på helt olika sätt. Hur man organiserar medlemmar vet vi i Sverige sedan länge. Det är den kunskapen vi syftar på när vi talar om ideellt ledarskap inom idrottsrörelsen o.s.v. Hur man organiserar frivilliga, som inte är medlemmar, vet vi i Sverige mindre om. Det håller vi på att lära oss genom att hämta kunskap från de anglosaxiska länderna. Det är den typen av ny kunskap som förmedlas genom länkarna nedan.

 

I detta sammanhang betyder frivillig (eller volontär) en person som i organiserad form utför obetalt arbete till förmån för någon annan en sig själv eller närstående. Det ska alltså finnas en organisation som rekryterar och leder den frivillige att utföra ett bestämt arbete på ett bestämt sätt.

 

 

Hur man organiserar frivilliga

 

Kunskaper om frivilligorganisering

 

Susan Ellis är specialist på frivilligorganisering. Hon driver företaget Energize Inc (USA) 

Institute for Volunteering Research (England)

 

 

Kurser i hur man organiserar frivilliga

Community Service Volunteers (CSV) (England)

 

Certifiering av frivilligorganisatörer

 

The Council for Certification in Volunteer Administration (CCVA) ger en professionell certifiering av frivilligorganisatörer.

 

 

Organisationer som främjar frivilligt arbete

 

Association of Leaders in Volunteer Engagement (ALIVE) är en yrkesförening för frivilligsamordnare i USA. Har uppstått ur askan efter AVA. Hette tidigare Congress of Volunteer Administrators Associations (COVAA). (USA)

Points of Light Institute, USA.

UN Volunteers, som är en del av FN, driver i samarbete med några andra organisationer en web-portal för att främja frivilligarbete. (Tyskland)

Volunteering England främjar frivilligarbetets utveckling i England. (England)

Volunteer Development England (en förening för Volunteer Development Agencies). (England)

Voluntering Australia. (Australien)

Volunteer Canada. (Kanada)

Volunteurope - European network for volunteering and active citizenship, sekretariat i England och Tyskland. 

Akademie für Ehrenamtlichkeit (Academy for voluntereing Germany). (Tyskland)

Centrum Wolontariatu (The Voluntary Centre Warsaw). (Polen)

VolResource (England)

International Association for Volunteer Effort, IAVE. (USA)

 The Commision on the Future of Volunteering. (England)

 

 

Organisationer som placerar frivilliga

 

Volontärbyrån

VolunteerMatch (USA)

 

 

Facktidningar för frivilligt arbete

 

Voluntary Action, (England)

Voluntas (USA)

E-volunteerism (USA) 

Volunteer Today (USA)

Australian Journal on Volunteering (Australien) 

Volunteer Leadership Magazine (USA)

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.

 

 

Forskning om frivilligarbete

 

VolunteerResource.org (USA)

Maecenata Institut (Tyskland)

Voluntary Action (England)

Voluntas

Institute for Volunteering Research (IVR).

 

 


Samhällsentreprenörer och sociala entreprenörer


SamhällsentreprenörerIdeella föreningar, folkrörelser och stiftelser


 

Om ideella föreningar

 

Forening.se

Om folkrörelser

 

Om stiftelser

 

Föreningsjuridik

 

 

 

Arbetsgivarefrågor för föreningar, folkrörelser och stiftelser

 

Arbetsgivaralliansen Arbetsgivarorganisation för ideella organisationer.

IDEA Arbetsgivarförbund för ideella organiatoner.

 

 

Hur man leder ideella organisationer

 

Frances Hesselbein Leadership Institute, USA, hette tidigare Leader to Leader Institute och före det Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management. Verksamhetsidé: "To strengthen and inspire the leadership of the social sector and their partners in business and government." Med social sector avser de ideella sektorn.

Voluntary Sector Knowledge Network, Kanada. Länkar till resurser.

Ideell Arena

 

 

Styrelsearbete i ideella organiationer

 

BoardSource, USA. Främst för stiftelseliknande organisationer.

 

 

Marknadsföring i ideella organisationer

 

 

 

 

Organisationer som främjar förekomsten av ideella organisationer

 

International Association for Volunteer Effort, IAVE.

 

 

Forskning om ideella organisationer

 

Voluntary Sector Studies Network (VSSN) samlar dem som forskar om ideella organisationer i England.

Association for Research in the Voluntary and Community sector (ARVAC) 

Association for Research on Nonprofit Organisations and Voluntary Action (ARNOVA) 

 

 

Facktidningar för ideella organisationer

 

Chronicle of Philanthropy (USA)

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (USA)

Nonprofit Management and Leadership (USA)

 

 

Tidningar om ideella sektorn

 

Philanthropy Journal (USA)

The Non Profit Times (USA)

Philantropy News Digest (USA)

 

 

Utbildning om managment i ideella organisationer

 

Institute for Nonprofit Organization Management, University of San Francisco, USA.

Centre for Civil Society, London School of Economics, England.

Mandel Center for Nonprofit Organizations, Case Western Reserve University, USA.

 

 


Insamling och fundraising


 

Insamling

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, Frii.

Stiftelsen för Insamlingskontroll

 

 

Fundraising

UK fundraising (England)

Resource Alliance (England)

Foundation Center (USA)

 

 


 

Frivilligcentraler


 

Främjande av frivilligcentraler

 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (Tyskland)

Volunteering England, England.

Volunteer Canada, Kanada.

Points of Light Institute, USA.

International Association for Volunteer Effort, IAVE.

 

 


Enskilda ideella organisationer


 

Är du på jakt efter länken till enskilda ideella organisationer,.


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.