Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Medlemmar och medlemskap

 

Medlemmarna är den ideella föreningens och folkrörelsens ägare. De styr sin förening. Samtidigt är det bland medlemmarna som föreningen hämtar sina ledare, sina funktionärer och sina aktiva. Och bland dem finns också föreningens främsta supporters och finansiärer. Utan medlemmar så finns det ingen förening eller folkrörelse.
I det här blocket av sidor ska vi titta närmare på föreningarnas medlemmar, på medlemsnytta och medlemsvård, på medlemsökning och medlemsminskning och på medlemsvärvning.

 

Läs mer om medlemmar i ideella föreningar under

Medlemmarnas roll i föreningen

Föreningsnytta, medlemsnytta och medlemsvård

Vända medlemsminskning - en strategisk fråga!

 

Medlemsvärvning

Uteslutning av medlem

Föreningsdemokrati

 


Ordet "medlems" betydelse

"Medlem" inlånat från tyskan

Enligt Svenska Akademins ordbok så kommer ordet MEDLEM sannolikt från tyskans ”mitglied”. Detta verkar troligt eftersom vi fått många andra föreningstermer just från tyskan. Ordet återfinns inte bland föreningsorden i medeltidssvenskan, utan verkar ha dykt upp som först på 1700-talet.

  

Akademin förklarar ordet ”medlem” så här:

”MEDLEM … var särskild av en grupp personer som bilda en av viss gemenskap sammanhållen, i sht organisatorisk (i allm. sluten) enhet (ss. förening, sällskap, samfund, liga, kommitté, samhällsskikt, ätt)”.

  

Som exempel på sammansättningar tar ordboken upp bland annat direktionsmedlem. fackföreningsmedlem, familjemedlem, föreningsmedlem, hedersmedlem, kommittémedlem och körmedlem.

Ordet kan också användas om växter som är medlemmar av sina växtfamiljer.

Användningen i föreningssammanhang

Enligt den förklaring av ordet medlem i föreningar som Svenska Akademins ordbok gett så handlar det om personer. Så kanske det var ursprungligen, men numera används ordet också om organisationer. Inom svenskt föreningsliv finns det nämligen också föreningar vars medlemmar är juridiska personer, till exempel företag. En medlem kan alltså vara antingen en person eller en organisation.

I föreningssammanhang har ordet medlem en juridisk innebörd, det är en person eller organisation som tillsammans med alla övriga medlemmar äger och ansvarar för föreningen. Vi utreder dessa rättigheter och skyldigheter i avsnittet Medlemmarnas roll i föreningen.

Användningen utanför föreningslivet

Ordet "medlem" används mest i samband med föreningar av olika slag, men eftersom det har en god klang har det också lånats in av till exempel företag som i sina "kundklubbar" har "medlemmar", vilket dock inte är något annat än kunder som företaget knutit något närmare till sig.

En annan användning utanför föreningslivet är när man talar om medlemmar av ett nätverk.

I inget av dessa fall har ordet medlem samma innebörd som det har i en förening.

Beteckningen medlem finns också inom ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar). Där har det i princip samma betydelse som i föreningslivet, men det finns skillnader i innebörden som hänger ihop med att ekonomiska föreningar är reglerade av särskild lag.


Medlemskapet och dess betydelse

Ordet MEDLEMSKAP förklaras i Svenska Akademins ordbok som ”förhållandet att vara medlem i ett samfund, en förening o. d”.

Vanligtvis finns bara ett slags medlemskap i en ideell förening, men det kan finnas flera. Här är några exempel:

  • hedersmedlem (symbolisk titel, utsedd av årsmötet, ofta utan några särskilda rättigheter)
  • livstidsmedlem (ofta ett resultat av att ha inbetalt medlemsavgiften i förskott)
  • familjemedlemskap (olika varianter: det kan vara att en hel familj, det vill säga personer boende på samma adress, som grupp är medlem och då representeras av sin huvudmedlem)
  • pensionärsmedlem och ungdomsmedlem (kan vara en form av rabatterad avgift).

Medlemskapets innebörd i olika typer av föreningar

Att vara medlem innebär i praktiken olika saker i olika föreningar eller i varje fall i olika slags föreningar. Det är till exempel inte samma sak att vara medlem i en självhjälpsgrupp som i en kampanjdrivande förening.

I självhjälpsgruppen vänder man sig inåt. Var och en i gruppen är en resurs för de andra. I den kampanjdrivande organisationen vänder man sig utåt. Där samverkar medlemmarna för att påverka omvärlden.


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.