Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Medlemskap i ideella föreningar - frågor och svar

 

Här besvaras frågor om medlemskap i den ideella föreningen.
Det finns också mer information om medlemmar och medlemskap i ideella föreningar under Föreningskunskap.
 

"Fråga Föreningsdoktorn" upphör svara på frågor

Det är inte längre möjligt att ställa frågor till frågespalten "Fråga föreningsdoktorn".

Tidigare har jag på ideell basis svararat på frågor om ideella föreningar. Det har skett med mejl direkt till frågeställaren. Frågebesvarandet har upphört från och med 28/11 2016. Däremot kommer tidigare publicerade frågor och svar att finnas kvar här på www.voluntarius.com och utökas.

Svaren i "Fråga föreningsdoktorn" är till för dig som är aktiv i en ideell förening och som vill att den ska fungera bra i enlighet med god föreningssed.

Christer Leopold


Innehåll i "Fråga föreningsdoktorn"

Frågor och svar beträffande ideella föreningar har delats upp på följande kategorier:

Fråga Föreningsdoktorn - startsida

Allmänt

Ansvarsfrihet

Arvoden

Jäv

Medlemmars rättigheter

Medlemskap

Protokoll

Stadgar

Styrelsen

Valberedningen

Årsmötet


 

När blir man medlem?

 

Fråga: När blir man medlem i en förening? Är det när man har betalat sin första medlemsavgift eller är det när man till någon - vem som helst i föreningen - har uttryckt sin avsikt att gå med i föreningen? 
Våra egna stadgar säger ingenting om när medlemskapet startar.

 

Voluntarius svar: Om det inte står annat i stadgarna, inte har beslutats annat på ett tidigare årsmöte eller inte finns andra väl etablerade rutiner för hur man blir medlem (till exempel ett ansökningsförfarande), så blir man medlem i en ideell förening genom att betala den stadgeenliga medlemsavgiften. I och med att någon betalar in avgiften så uppstår ett avtal mellan personen och föreningen om medlemskap. Det innebär till exempel att personen utfäster sig att följa föreningens stadgar och regler.


Läs också Medlemmar och medlemskap med undersidor!


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.