Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Nätverk

 

Nätverk är inte en organisationsform, det är ett arbetssätt. Nätverk har funnits sedan urminnes tid och stor betydelse för såväl individ, organisation och samhälle. Det finns både informella nätverk (deltagarna är personligen ansvariga) och formella. De senare är ideella föreningar.

 

Nätverk är inte en organisation, det är ett arbetssätt

Nätverk är inget nytt. Det är en väl etablerad form för samverkan. Det kan drivas helt informellt eller i helt organiserad form beroende på omständigheter och syfte.

Nätverk är inget nytt som har uppstått med internet. De har alltid funnits och har i alla tider spelat en viktig roll för enskilda individer, för  organisationerna och för hela samhället.

Nätverk är någon form av stadigvarande kontakter mellan människor som har något gemensamt att odla kontakten kring. Vad detta gemensamma är kan variera stort, Nätverk finns inom alla delar av samhället, inte minst inom föreningslivet.

Informella nätverk

I sin allra enklaste form är nätverkande en spontan aktivitiet i människors liv och yrkesliv; de interagerar med människor de möter. För det krävs varken organisation eller utrustning.

Det kräver dock det litet mer organiserade nätverkandet. Då kan det till exempel handla om att systematiskt utnyttja Facebook eller LinkedIn eller om att en grupp människor från olika arbetsplatser träffas då och då efter jobbet för att "ta en öl" eeller någon annan lämplig umgängesform beroende på kultur (i Finland kanske bastubad). Det sägs att en av anledningarna till att Silicon Valley stimulerat sådan tekniska framgångar var att anställda på olika företag där regelbundet träffades efter jobbet i sådana informella nätverk.

I ett ännu mer organiserat, men fortfarande informellt nätverk, finns det någon form av koordinator som håller reda på deltagarna och skickar ut kallelse till träffarna som kanske hålls i turordning hos deltagarna eller kanske mera stadigvarande på en och samma restaurang. Ett sådant nätverk kan vara öppet för alla intresserade eller bestå av noga utvalda personer. Det kan vara en mötesplats enbart (till exempel ha månatliga luncher) eller ha ett organiserat program. Det liknar alltså en förening, men är inte någon eftersom den inte har stadgar och styrelse.

Formella nätverk

Att bilda en förening för att driva nätverkandet är slutligen den högsta formen av organisering av nätverk. Därmed skapas en juridisk person som kan ha egen ekonomi och kan sluta avtal.

Det är inte ovanligt att ett informellt nätverk så småningom omvandlas till ett formellt för att kunna utvidga sin verksamhet och inleda samarbete med kommunen eller andra organisationer.


 

 

Nyttan med nätverk

Det finns många aspekter av nytta med nätverk och nätverkande. Det finns nytta för individen, för individens organisation och för samhället i stort.

Nytta för individen

Det finns olika syften med nätverk och de kan ge olika slags nytta. Här ser vi det mer generellt:

  • Personlig utveckling: Att nätverka kan stärka deltagarna till exempel med kunskap, förebilder eller annan stimulans i arbetet eller karriären. Man delar erfarenheter och stärker varandra. Ur den synvinkeln är nätverken alltså en slags självhjälpsgrupper.
  • Personkontakter: Nätverkandet ger personkontakter inom nya områden. Det kan alltså vara ett sätt att strategiskt bygga upp sitt eget personliga nätverk för att till exempel på sikt främja ens karriär.
  • Praktisk nytta: Genom att nätverka får man också affärskontakter, samarbetspartners och andra kontakter som man har omedelbar nytta av. Man får aktuell information, tips och råd, och kanske idéer till lösningar på problem.

Nytta för organisationen

I många sammanhang är det till nytta för organisationerna (myndigheter, företag och ideella) att chefer och medarbetare deltar i nätverk. Det ökar organisationens kontaktyta med omvärlden. På så sätt kan den både öka sitt inflytande och hämta nyttig information och kunskap. Det kan också leda till samarbeten av olika slag.

Nytta för samhället

Det är livsviktigt för samhället att dess individer och organisationer har livliga kontakter med varandra. Det sker naturligtvis på en mängd olika sätt, till exempel genom föreningsliv. Om detta har till exempel Robert Putnam skrivit (läsförslag, se nedan). Informella nätverk utgör i detta sammanhang ett viktigt komplement till föreningarna och berikar dem Tillsammans utgör de det civila samhället.

Putnam, Robert D. (1996), Den fungerande demokratin – Medborgarandans rötter i Italien. Stockholm: SNS Förlag.


Fördelar och nackdelar med informella och formella nätverk

De främsta fördelarna med informella nätverk är att de inte kräver någon administration annat än att skicka kallelser och ordna träffarna. Så länge det finns någon som tar på sig detta och gör det väl och verksamheten håller sig på träffnivå, då är detta tillräckligt.

Det är när verksamheten växer som problemen uppstår med denna spontana form. Ett informellt nätverk är ingen organisation, den är ingen juridisk person. Läs mer om juridisk person på annan plats på hemsidan.

Att det informella nätverket inte är en juridisk person innebär att alla deltagarna är personligen ansvariga för verksamheten och dess kostnader.

Ett sådant nätverk kan inte ha någon egen ekonomi (alltså ingen medlemsavgift, ingen kassa och inte ta betalt), inte hyra lokal, inte ha personal, inte teckna avtal och så vidare.

Om nätverket vill ha något (eller allt) av detta, men ändå förbli informellt, så är enda lösningen att någon organisation blir dess värd och tar det juridiska och ekonomiska ansvaret för detta.

Om deltagarna i nätverket är mån om dess självständighet men ändå vill utveckla det så kan de lätt omvandla det till en ideell förening genom att anta stadgar och välja styrelse. Läs mer om att bilda ideell förening.

Att driva nätverket som en ideell förening är inte någon större administrativ beslastning. Föreningsformen är beprövad och är för sitt syfte en mycket effektiv form.

Ett nätverk som har antagit stadgar och valt styrelse är juridiskt sett en ideell förening oavsett om man är medveten om det eller inte.


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.