Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Christer Leopold

 

- utvecklingskonsult och organisationskonsult för föreningar, folkrörelser och stiftelser

 

Christer Leopold har nu gått i pension och tar inga nya konsultuppdrag. De senste tio åren har han drivit konsultfirman Voluntarius - Ideella Strategier för att hjälpa ideella organisationer och verksamheter att lyckas bättre. På den här sidan presenteras han närmare.

 

Presentation av Christer Leopold

 

Christer Leopold har lång erfarenhet av föreningslivet som förtroendevald, aktiv och anställd och nu som konsult. Som barn var han scout, på gymnasiet aktiv inom elevråd och SECO, på Universitetet inom studentorganisation o.s.v. Några kanske kommer ihåg honom som förbundsordförande för Svensk-kinesiska vänskapsförbundet under åtta år på 70-talet.

 

Som anställd har Christer framförallt arbetat med ledning, information och föreningsutveckling. Efter tio år centralt inom Svenska Röda Korset var han under tre år (2000-2003) ansvarig på Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen i Genève för att utveckla frivilligarbetet globalt. Han var tillfälligt tillbaka på Federationen i Genève i drygt ett år 2007-2008 som specialist på föreningsutveckling globalt. Han har också varit ordförande för Forum för frivilligt socialt arbete, som numera kallas Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

 

Han har deltagit i ett antal internationella konferenser och kurser om frivilligarbete och om hur man leder och utrvecklar ideella organisationer, bl.a. i regi av AVA, IAVE och Peter Drucker Foundation.

 

Christer startade Voluntarius - Ideella Strategier 2004.

 

Genom sitt arbete har Christer ett omfattande internationellt nätverk och har fått inblick i hur ideella organisationer arbetar i rad länder. Dit hör Albanien, Belgien, Burundi, Danmark, England, Etiopien, Filippinerna, Finland, Ghana, Holland, Iran, Japan, Kanada, Kenya, Kina, Montenegro, Norge, Schweiz, Senegal, Serbien,  Spanien, Sri Lanka, Sverige, Tyskland, Ungern, USA och Zimbabwe.

 

Christer har också arbetat inom näringslivet bl.a. som VD och som informationschef. På 80-talet arbetade han som marknadskonsult med inriktning på Kina. Han är medlem av Sveriges Författarförbund.

 


csv utb 2000

Bilden: Den bästa fortbildningen för frivilligorganisatörer som finns i England är "Institute for Advanced Volunteer Management" (IAVM) som arrangeras av CSV varje höst. Christer Leopold (sista ledet något till höger) deltog år 2000. I förgrunden föreläsarna. De inkluderade världens främsta experter på frivilligorganisering: Susan Ellis, Steve McCurley & Rick Lynch (USA) och Linda L. Graff (Kanada).

 


Kompetens & erfarenhet

 

Christer Leopold, som driver Voluntarius - Ideella Strategier, är specialiserad på olika aspekter av ledning och utveckling av ideella organisationer och ideell verksamhet i Sverige och utomlands. Arbetsspråk: Svenska och engelska.

 

Han är bra på:

 • Ideell logik och strategi
 • Organisationsteori för föreningar, förbund och stiftelser
 • Organisera, strukturera och planera
 • Analysera, utreda och förklara
 • Skriva enkelt, klart och målanpassat
 • Föreläsa
 • Leda och inspirera

 Han har erfarenhet av:

 • Den ideella organisationens logik
 • Ideella organisationer och ideellt arbete internationellt
 • Styrning och ledning av ideella organisationer
 • Organisationsutveckling inom ideella organisationer i Sverige och utomlands
 • Frivilligt arbete, frivilliga, organisation och ledning av frivilliga
 • Kommunikation och marknadsföring av ideella orgnisationer
 • Utveckling och ledning av ideella tjänster: Från behov/idé till färdig verksamhet
 • Projektledning
 • Utvärdering av ideella organisationer och verksamheter

Författarskap

 

Här är exempel på böcker, skrifter, artiklar, rapporter m.m. som Christer Leopold, Voluntarius - Ideella Strategier, har skrivit om ideellt arbete, ideella organisationer och närliggande frågor. Skrifter om andra ämnen nämns inte här. Christer är medlem av Sveriges Författarförbund.

 

Ett urval publikationer

 

Leopold, Christer (1993), Information och stöd till frivilliga inom Amerikanska röda korset - En rapport från en studieresa till USA i september 1992, (stencil). Stockholm: Svenska röda korset.

Leopold, Christer (1993), Vem tar vid efter oss? – Inledning till ett samtal om det lokala arbetet inom Svenska röda korset. Stockholm: Svenska röda korset. 

Leopold, Christer (1994), Så här levererar Röda korset sina frivilliga tjänster i Sverige, (stencil). Stockholm: Svenska röda korset.

 

Leopold, Christer (2000), ”Dumt att efterapa företag” i Frivilligheten – En rörelse i tiden. Uppsala: Diakonistiftelsen Samariterhemmet.

 

Leopold, Christer (2001), Volunteering in the Chinese Red Cross. Rapport. Stencil. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

 

Leopold, Christer (2001), Volunteering in the Philippine Red Cross. Rapport. Stencil. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

 

Leopold, Christer (2002), Volunteering in the Japanese Red Cross. Rapport. Stencil. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

 

Leopold, Christer (2003), Volunteering in the Iranian Red Crescent. Rapport. Stencil. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

 

Leopold, Christer (2006), Professionell ideell - Om att verka med ideell logik. Stockholm: Sober förlag.

 


En bok för dig som leder folkrörelser 

"Professionell ideell - Om att verka med ideell logik" av Christer Leopold

  

 

 

Bokens utgångspunkt är att ideella organisationer är unika och kräver sina egna metoder. De är också mer komplexa än företag och därför svårare att leda.

 

Författaren skriver om den ”ideella logiken” och dess mångfald och vad den innebär för dig som förtroendevald eller anställd ledare, särskilt i folkrörelser. Särskild tonvikt läggs vid det lokala arbetets avgörande betydelse och hur det kan främjas, ledas och koordineras.

 

Förord av Christina Magnuson, tidigare ordförande för Svenska Röda Korset.

 

För mer information om boken och hur man köper den klicka här!

 


 

 Exempel på tidigare uppdrag

 • Skrivit föreningsutvecklingsstrategi åt internationellt förbund (Schweiz)
 • Skrivit historik över föreningsutvecklingsarbetet inom Internationella Röda Korset (Schweiz)
 • Medverkan i strategisk arbetsgrupp för internationell paraplyorganisation (USA)
 • Utvärdering av stöd till och organisationsutveckling inom ett förbund (Serbien-Montenegro)
 • Föreläsning om hur organisera frivilliga vid ett Europa-möte (Finland)
 • Föreläsning om hur organisera frivilliga i Storstad vid ett Europa-möte (Danmark)
 • Föreläsning om organisationsutveckling inom ideella organisationer för organisationsutvecklare inom ett förbund (Norge)
 • Rådgivning om organisationsutveckling till ledningen för ett förbund (Sri Lanka)
 • Utvärdering av organisationsutveckling inom ett förbund (Kina)
 • Utbildning av organisationsutvecklingsdelegater inom internationell biståndsorganisation (Ungern)
 • Utbildning av biståndsdelegater inom internationell biståndsorganisation (Schweiz)
 • Utbildning av frivilliga inom ett förbund (Kina) 
 • Föreläsningar om lokal organisationsutveckling inom förbund i Afrika (Kenya)
 • Utvärdering av lokalorganisationer inom ett förbund (Ghana)
 • Föreläsning om hur leda och organisera frivilligarbete (Sverige)
 • Rådgivning angående organisationsutveckling vid större katastrofer (Schweiz)
 • Rådgivning angående lokal organisationsutveckling inom förbund i utvecklingsländer (Schweiz)
 • Rådgivning om hur man bygger upp landsomfattande frivilligverksamhet (Burundi)
 • Rådgivning om hur kombinera ideellt och professionellt arbete (Sverige)
 • Föreläsning om den ideella logiken och dess betydelse för det egna arbetet, för Centralstyrelsen i folkrörelse (Sverige)
 • Föreläsning om ledarskap i ideella organisationer, för ledningsgruppen i folkrörelse (Sverige)
 • Föreläsning om hur utveckla det lokala arbetet, för regionala och lokala ordföranden i riksförbund (Sverige)
 • Strategiutveckling med styrelse i biståndsorganisation (Sverige)
 • Rådgivning angående ledningsstruktur och utvecklingsarbete för biståndsorganisation (Sverige)
 • Föreläsning för projektgrupp om hur strategival och metoder för att utveckla frivilligarbetet inom ett förbund (Sverige)

 

Bilden: Christer Leopold diskuterar hur bäst utveckla frivilligarbete med Iranska Röda Halvmånen - en av världens främsta ideella katastroforganisationer.

 


Föreläsningar och utbildningar

 

Christer Leopold, Voluntarius - Ideella Strategier, är en van föreläsare. Han har under årens lopp hållit ett antal kurser och föreläsningar samt medverkat i paneldiskussioner och debatter. Det har varit om olika ämnen och i olika sammanhang både i Sverige och utomlands. Arrangörer har varit bl.a. föreningar, studieförbund, företag, kommuner, museer, bibliotek, skolor och universitet. Här följer exempel på sammanhang där han medverkat tidigare om ideella organisatoiner och verksamheter:

 

Utomlands

 • Internationella Rödakorsfederationen: Genève, Addis Abeba, Dakar, Kinshasa, Colombo, Budapest och Mombasa.

 • Internationella Rödakorskommittén: Lausanne, Kroatien, Genève

 • Amerikanska Röda Korset: Washington (DC), Denver (Colorado)

 • Norska Röda Korset

 • Wendow (Västeuropeiskt nätverk för frivilligorganisering inom Röda Korset): London, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn

 • Japanska Röda Korset

 • Kinas Röda Kors, Huvudkontoret 2001, samt utbildning av frivilliga i Yanbian prefecture, Jilin province, 2006.

 • IAVE, Amsterdam, 2001

 • ICVA, Denver, 2002 (Internationell konferens om frivilligarbete)

 • EU, Bryssel

 • Webster University, Genève

 • Red Cross West European Youth Network, Luxemburg

I Sverige

 • Statens folkhälsoinstitut

 • Svenska Turistföreningen

 • Nätverk för managementkonsulter

 • Umeå kommun

 • Södertälje kommun

 • Sveriges Föreningar

 • Sveriges Förenade Studentkårer

 • LSU Sveriges ungdomsorganisationer

 • Sveriges Kommuner och Landsting

 • IDEA, Styrelsen

 • IOGT-NTO, ledningsgruppen

 • Communicare, Sundsvall 1998

 • Vuxenskolans Förbundsstämma i Malmö 1999

 • Folkbildningsrådet

 • Säljarna

 • Amnesty Stockholm

 • Kvinnojour i Stockholm

 • JUSEK

 • Norrköpings kommun

 • Svenska Röda Korset, Centralstyrelsen

 • Forum för Frivilligt Socialt Arbete

 • Sköndalsinstitutet

 • Röda Korsets Ungdomsförbund


DSC_1581.jpg

Bilden: 29-30 mars 2010 medverkade Christer Leopold i Sveriges Förenade Studentkårers Vårkonferens om hur hantera den stora utmaningen med kårobligatorists avskaffande. Christers höll en för kårerna skräddarsydd föreläsning om "Strategier för ideella organisationer" och sedan seminarier om strategiutvckling för kårer. Foto: SFS.


Vad andra sagt om Christer Leopolds medverkan

 

"Mötet med Christer blev mycket, mycket klargörande för oss - frågan är om det finns någon i vårt land som är så kunnig som Christer inom detta område.  Att få ta del av hans samlade kunskap och att få spegla sin verksamhets situation i ett samtal med honom kan vara ovärderligt för en organisations utveckling. "
Jan Rosman, pastor/ordförande, Stiftelsen Församlingen Agape, Norrköping
"IDEAs styrelse upplevde din medverkan under internatet som både inspirerande, tankeväckande och matnyttig!"
Monica Lysholm, förbundsdirektör, IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer

”På frågan om vad deltagarna minns särskilt har 73 svar kommit in, och de varierar mycket. Ett stående tema är att vissa föreläsare lyfts fram som strålande (Johan von Essen, Maria Larsson och Christer Leopold).”
Ur utvärdering från Frivilligcentralernas rikskonferens i Uddevalla 20-22 okt 2009

Christer Leopolds medverkan på annan plats

 

Egna inlägg på hemsidor:
Intervjuer:
Tryckta artiklar och skrifter:
Citerad/refererad till:
Omnämnd:
 • Hembygdsjournalen (Organ för hembygdsrörelesn inom Västerås kommun) september 2013, sid 13.

Vad läsarna tycker om www.voluntarius.com

"Voluntarius ... är en sida som innehåller mycken kunskap om föreningsverksamhet och föreningsbildning. En verkligt innehållsrik kunskapsbank om ideella organisationer och ideellt arbete. Mycket är gratis att läsa, men företaget, som drivs av Christer Leopold, säljer också konsulttjänster. Gå in på sidan www.voluntarius.com."

"Nättips" i Hembygdsjournalen (Organ för hembygdsrörelsen inom Västerås kommun), september 2013, sidan 13.


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.