Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Register över ideella föreningar

 

Det finns bara ett systematiskt register över Sveriges ideella föreningar. Det är "SCBs företagsregister". Detta innehåller nämligen också alla ideella föreningar som skaffat sig organisationsnummer. Tyvärr finns det dessutom ett okänt antal ideella föreningar som inte har organistionsnummer och som inte finns med i registret.

 

Antal ideella föreningar i SCBs företagsregister 2005-2012

År 2011 fanns det 138 286 ideella föreningar i SCBs företagsregister. Av dem var 28 844 markerade som "aktiva". (Läs artikeln här intill för en förklaring av vad som menas med "aktiva".)

Alla ideella föreningar i SCBs företagsregister Varav markerade som "aktiva"
Idag (april 2012)

131 909 

28 844
2011 (nov)

138 286    

28 926
2010 (nov)

133 304 

20 809
2009 (nov)

129 773     

24 741
2008 (nov)

127 213    

24 616
2007 (nov)

125 586  

24 552
2006 (nov)

124 426   

24 540
2005 (nov)

123 062     

24 030

Källa: Anders Adolfsson, SCB, april 2012.

I en kommentar till statistiken påpekar SCB: Att antalet "aktiva" var lägre 2010 berodde på att SCB det året hade lagt till ett kriterium för att en ideell förening skulle få räknas som "aktiv". Detta togs bort året efter. "I övrigt så har vi ändrat på kriterierna i databasen under 2010 och 2011 som gör att villkoren för att kallas ”aktiv” idag är något generösare är det var tidigare.


Antal föreningar och liknande i SCBs företagsregister i november 2011 

De ideella föreningarna registrerade av Skatteverket och därmed intagna i SCBs företagsregister uppgick i november 2011 till 138 286. Det fanns också 9 781 samfälligheter och 1 041 registrerade trossamfund. Dessa är i princip också ideella föreningar fast reglerade av särskild lag. Tillsammans utgjorde de registrerade "ideella föreningarna" 149 108 st. Hur många oregistrerade ideella föreningar som fanns och bör läggas till för att få en totaluppgift är okänt.

Antalet registrerade ideella föreningar kan jämföras med företag i föreningsform, nämligen ekonomiska föreningar (7 447) och bostadsrättsföreningar (16 718). Totalt utgjorde de föreningsliknande företagen 24 165 st.


 

SCB:s register över ideella föreningar

Söker du adresser till ideella föreningar? Då ska du vända dig till Statistiska centralbyrån (SCB). Där kan du köpa adresser och andra uppgifter om föreningar.

SCBs företagsregister innehåller också föreningar

SCB ansvarar sedan 1963 för Sveriges centrala register över organisationer. Det kallas SCBs företagsregister. Registrets namn är litet missvisande. Registret omfattar ju inte bara företag, utan alla typer av organisationer. När det gäller organisationer i allmänhet så finns alla med. Där är registret komplett. Men när det gäller ideella föreningar så finns endast de med som har organisationsnummer.

Oregistrerade föreningar finns inte med

Alla juridiska personer i Sverige, utom ideella föreningar, blir till genom registrering. I samband med det får de ett organisationsnummer. Men ideella föreningar blir juridiska personer genom sitt grundande. Först därefter kan de föreningar som behöver det ansöka hos skattemyndig-heten om ett organisationsnummer. Det är enbart de föreningar som skaffat sig ett organisationsnummer som finns med i SCBs register. Ett okänt antal ideella föreningar utan finns inte med.

Aktiva föreningar registreras som inaktiva

I Sverige, som i alla andra länder, finns det organisationer som har bildats, men som saknar verksamhet. De är vilande. SCBs företagsregister skiljer därför mellan aktiva och inaktiva organisationer.

Med aktiva menar SCB sådana som är registrerade för moms-, arbetsgivare- eller F-skatt.

Detta är utmärkt för att sålla företag, men passar dåligt för föreningar. Få ideella föreningar överhuvudtaget uppfyller nämligen detta krav. Det betyder att endast en mindre del av alla föreningar i Sverige som är aktiva markeras som ”aktiva” i SCBs register. Detta är givetvis missvisande och skapar förvirring.

I stort är det knappt 30 000 ideella föreningar som till exempel har anställda och som SCB därför i sitt register markerat som ”aktiva”. Knappt 140 000 ideella föreningar är markerade som ”inaktiva”. Hur många av dem som verkligen är inaktiva är ingen som vet.

Svårt få relevanta adresser till föreningar

SCB håller naturligtvis företagsregistret uppdaterat. Det sker främst med uppgifter från Skatteverket och med adress- och telefonnummerändringar från Svensk Adressändring AB.

Detta fungerar naturligtvis utmärkt för de flesta organisationerna inklusive de ideella föreningar som i registret markerats som aktiva. De har ju 1) anledning och resurser att hålla Skatteverket med aktuella uppgifter, och 2) de har en fast postadress och om den ändras så får Svensk Adressändring veta det. Men detta gäller inte för de ”inaktiva” föreningarna.

De flesta av de så kallade ”inaktiva” föreningarna har ingen egen lokal eller officiell adress. Istället ställer de posten hem till enskilda styrelseledamöter. Gentemot medlemmarna, bidragsgivare och samarbetspartners kanske ordföranden eller sekreteraren utgör föreningens adress och gentemot skatteverket och bank kanske det är kassören. I många föreningar byts den typen av poster och därmed adresser tämligen ofta, ibland så ofta som en gång om året. Troligtvis sker detta utan att Svensk Adressändring blir involverad. Och som utvecklingen är, så kommer mer och mer av föreningskommunikationen att flytta över till e-post och hemsida – föreningarna behöver inte längre någon postadress.

Detta innebär att man måste räkna med att kvaliteten på adressuppgifterna i registret för de ”inaktiva” ideella föreningar är låg kanske till och med mycket låg. Frågan är om det ens är meningsfullt att köpa sådana adresser.

Beställ från SCB

Den som vill beställa adresser till ideella föreningar ska kontakta Statistiska Centralbyrån i Örebro på telefon eller mejl. Uppgifterna hittar man på hemsidan: www.scb.se


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.