Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Rekrytera frivilliga och volontärer

 

 Att rekrytera frivilliga eller volontärer handlar om att hitta rätt person för en förutbestämd arbetsuppgift. Det kan ske på många sätt, varav de flesta bygger på marknadsföringstänknade.

 

 

Vad är svårast med att rekrytera frivilliga?

 

Många tror att det svåraste momentet med att rekrytera frivilliga till verksamheten är att hitta folk som vill vara frivilliga. Det är det inte alls.

 

Att hitta folk som vill vara frivilliga är ofta inte särskilt svårt. Det svåra är att hitta rätt frivilliga och att snabbt få in dem i verksamheten.

 

För att hitta kandidater kan man använda annonsering, affischer, be redan aktiva ta med sig en vän o.s.v. Ett alternativ till annonsering i lokaltidningen, som nog fortfarande är bästa metoden, kan man numera använda förmedling via internet. På särskilda förmedlingssidor matchas organistionernas behov med dem som är intresserade av att bli frivilliga. 

 

För närvarande finns det två sådana hemsidebaserade allmänna förmedlingsbyråer i Sverige (utomlands finns det många). För Stockholm och Uppsala finns www.volontarbyran.org och för Öresundsregionen www.frivillig.se. Enskilda organisationer kan också ha liknande service. Ett sådant exempel är Svenska Röda Korset.

 

När man rekryterar ska man vara konkret. Det ska klart framgå vad som ska göras, hur mycket tid det tar o.s.v. Konkreta uppdrag lockar. Allmänna uppmaningar att "bli frivillig" eller om att "hjälpa till" har sällan någon effekt.

 

Men att annonsera eller på annat sätt bjuda in tänkbara frivilliga är fullständigt meningslöst, ja rent av skadligt, om man inte innan dess gjort sin hemläxa. Allting måste var förberett. När potentiella frivilliga hör av sig har man ca 14 dagar på sig att starta processen att dra in dem i verksamheten.

 


 

 

 

Använd ideell marknadsföring när du rektyrerar frivilliga

Medlemmar värvar man och mobiliserar. Frivilliga eller volontärer däremot rekryterar man.

Rekrytering av frivilliga eller volontärer är en process där man hittar och engagerar lämpliga personer till förutbestämda frivilliguppdrag.

När man rekryterar frivilliga eller volontärer så är det oftast bäst att använda ideellt marknadsföringstänkande och ideella marknadsföringsmetoder.

Läs mer om ideell marknadsföring.


Att rekrytera frivilliga

Rekrytering av frivilliga kan göras spontant och informellt ifall det bara görs någon enstaka gång eller inte är så betydelsefullt för organisationens arbete och resultat. Men om det är viktigt eller om det ska göras många gånger, då är det bäst att skapa en process och att bygga upp rutiner.

Här följer ett förslag på vilka steg som kan ingå i rekryteringsprocessen:

  1. Uppgiften: Vad är det de frivilliga ska göra (frivilliguppgiften)? Detta är en central fråga som behandlas ytterligare nedan.
  2. Målgruppen: Vilka kan vara särskilt intresserade av att göra just den uppgiften? Var finns de? Hur kan vi nå dem med vårt rekryteringsbudskap?
  3. Rekryteringsbudskapet: Vad motiverar målgruppen att bli frivilliga? Vilka argument ska vi använda?
  4. Rekryteringsmetoden: Hur ska vi rekrytera (metoderna och rutinerna) denna målgrupp?

Det viktigaste är att skapa bra frivilliguppgifter!

När det gäller frivilliga, till skillnad från aktiva medlemmar i en förening, så är det främst själva arbetsuppgiften som lockar. Den måste

  1. fylla ett behov i samhället;
  2. ge stimulans åt den frivilliga;
  3. kunna beskrivas på ett konkret sätt.

Allmänna uppmaningar som att "Frivilligcentralen behöver frivilliga" lockar inte. Annonsera istället konkret på till exempel det här viset: "Vi söker tre frivilliga som mellan 14-16 onsdagar kan hjälpa till med försäljning och varuhantering i vår sekondhandbutik."

För att kunna rekrytera måste man därför börja med att tänka igenom vad den frivillige ska göra, hur och när. Och om det behövs särskild profil eller kompetens så bör man tänka igenom vad den är.

Ett effektivt rekryteringsbudskap

Ett effektivt rekryteringsbudskap ska innehålla följande:

  1. Behovet (det behov som insatsen fyller)
  2. Uppgiften (det som ska göras, själva insatsen)
  3. Belöningen (det som den frivillige får, vilket ska vara det som motiverar dem).

 

Återvänd till Frivilligarbete eller volontärarbete

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.