Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Relationen mellan anställda och frivilliga eller volontärer

 

Det är vanligt att relationerna mellan de anställda på arbetsplatsen och de frivilliga (volontärerna) som är verksamma där inte är så bra. Det händer att anställda medvetet eller omedvetet skrämmer bort bra frivilliga. I USA är utbildning av anställda och frivilliga på temat att arbeta bra tillsammans den vanligaste utbildningen i frivilligsammanhang.

 

 

Konflikter mellan anställda och frivilliga eller volontärer

 

Det är inte ovanligt med problem i relationerna mellan frivilliga och anställda. Därför måste särskilda ansträngningar göras för att bygga fungerande team.

 

Frivilliga ur de anställdas synvinkel

Det kan finnas en rad skäl till att en anställd har svårt att arbeta med frivilliga. Kanske känner han eller hon sig hotad (t.ex. att frivilliga ska ta över eller att frivilliga ska visa sig duktigare).

 

När man första gången tar in frivilliga i ett visst arbete så kan anställda ha en legitim rädsla för

 • att förlora kontrollen
 • att kvaliteten på tjänsten (arbetet) ska sjunka
 • att de frivilliga ska vara opålitliga.

De kan också ha en personlig rädsla för

 • att arbetsbördan ska öka
 • att förlora jobbet
 • att tvingas leda frivilliga trots att man inte vet hur.

Anställda ur de frivilligas synvinkel

Många frivilliga har också svårt att förstå de anställdas roll. De kanske tycker att de är onödiga, arbetar med fel saker eller kostar en massa pengar.

 

Åtgärder för att minska slitningar mellan anställda och frivilliga

Det är i första hand de anställda som måste lära sig umgås med de frivilliga. Men få anställa har erfarenhet av att arbeta direkt med friviliga och praktiskt taget ingen har någonsin fått någon utbildning på detta.

 

Organisationen måste hjälpa och stötta sina anställda i arbetet med de frivilliga. Den måste ge dem en känsla av trygghet och hjälpa dem att inse att fördelarna överväger nackdelarna. Det sker bäst med internutbildning. Det är också viktigt att chefen föregår med gott exempel.

 

I samband med introduktionen och vid behov vid andra tillfällen bör de frivilliga få information om de anstäldlas roll.

 


 

Lär anställda i kommunen att samarbeta med frivilliga eller volontärer

 

En frivilligorganisation som samverkar med kommun eller landsting eller med en av dem utsedd entreprenör bör vidta åtgärder för att underlätta samarbetet mellan sina frivilliga och de anställda där.

En kommun eller ett landsting som börjar organisera egna frivilliga måste också vidta sådana åtgärder.

 

De anställda och beslutsfattarna på kommunsidan har förmodligen ingen vana vid att samarbeta med frivilliga. Det kan därför uppstå onödiga slitningar och de frivilliga kan känna sig ovälkomna och t.o.m. stötas bort.

 

För att undvika problem bör myndigheten (eller entreprenören):

 • informera, utbilda och instruera sin personal
 • ta bort hindrande arbetsrutiner
 • utse en kontaktman
 • hjälpa till att utbilda frivilliga
 • ge ekonomiskt och annat stöd.

 

På liknande sätt bör de frivilliga få utbildning om hur myndigheten fungerar och hur man kan samarbeta på bästa sätt.

 

Detta program bör ske i samverkan mellan myndigheten och en eller flera frivilligorganisationer.

 

Slutligen bör myndigheten respektera organisationens rätt att organisera sin verksamhet efter eget huvud. Frivilligarbete är inte och kommer aldrig att bli det samma som betalt arbete och måste därför organiseras och utföras på sitt eget vis. Det är det som medlemsorganisationen ska vara expert på.

 


 

Volontär är samma sak som frivillig

Traditionellt i Sverige har vi kallat dem som arbetar ideellt för en organisation utan att vara dess medlemmar för frivilliga. Idag har det blivit vanligare och vanligare att istälelt kalla dem volontärer. Ordet volontär är egentligen svengelska och betyder exakt samma sak som frivillig.


 

Återvänd till Frivilligarbete eller volontärarbete

 

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.