Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Skatteregler för ideella föreningar

 

Även ideella föreningar är skatteskyldiga och måste lämna deklaration. Allmännyttiga ideella föreningar har begränsad skatteskyldighet. Skatteverket har information om skattereglerna och hur man deklarerar.

 

Skatteregler och deklarationshjälp för ideella föreningar 

Skatteverket har 2013 gett ut en ny broschyr om skatt och deklaration för ideella föreningar. Den heter Skatteregler för ideella föreningar (2013 års taxering) (SKV 324) och kan laddas ner från Skatteverkets hemsida.

Broschyren vänder sig till ideella föreningar. Utöver en allmän information om skatt-, bokförings- och deklarationsskyldighet finns det anvisningar hur Inkomstdeklaration 3 ska fyllas i. Kortfattad information finns också om F-skatt, arbetsgivaravgifter och moms.


Skatteverket har informationsträffar om skatt och deklaration för ideella föreningar

Skatteverket har särskilda informationsträffar om skatteregler för ideella föreningar. Titta på Informationsträffar och möten om det finns inplanerade datum i din region.


Om bokföringsskyldighet för ideella föreningar

Information om bokföringsskyldighet för ideella föreningar hittar du här!


Beskattning av ideella föreningar

Huvudregeln

Enligt Skatteverket är huvudregeln att en ideell förening är skattskyldig i samma omfattning och enligt samma allmänna regler som andra juridiska personer (till exempel företag). Föreningen är alltså skatteskyldig för inkomster som räntor, utdelningar, vinster vid avyttring av värdepapper och fastighet, och rörelse- och fastighetsinkomster. För sådana inkomster är den statliga inkomstskatten 26,3 procent.

Ideella inkomster

Föreningarnas inkomster av ideell verksamhet är fätrmoy inte skattepliktiga. Typiska sådana inkomster är medlemsavgifter samt bidrag och gåvor som är avsedda för den ideella verksamheten.

Viss skattebefrielse för allmännyttiga föreningar

Föreningar som har ett allmännyttigt ändamål och dessutom uppfyller vissa andra krav har begränsad skatteskyldighet. De är skattskyldiga bara för vissa inkomster. Läs mer här om vad Skatteverket säger om "allmännyttiga föreningar" .

Mer om skatt för ideella föreningar

Om du vill veta mer om vad som gäller om skatter och beskattning av ideella föreningar så finns information på Skatteverkets hemsida. Under huvudrubriken För föreningar & stiftelser finns samlat ganska bred information inklusive skatteinformaion om bland annat:

Där finns också information om ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfällighetsföreningar


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.